Thúc đẩy phát triển du lịch Cù Lao Giêng

22/05/2024 - 06:14

 - Huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch (DL) so các địa phương khác. Điểm nhấn trong tiềm năng, thế mạnh phát triển DL ở Chợ Mới là Cù Lao Giêng. Thế nhưng đến nay, DL ở đây phát triển vẫn chưa xứng tiềm năng.

Khu du lịch sinh thái Cồn Én

Theo UBND huyện Chợ Mới, từ năm 2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 20/NQ-HĐND thông qua “Quy hoạch phát triển DL 3 xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; UBND tỉnh cũng phê duyệt Quy hoạch phát triển DL 3 xã Cù Lao Giêng định hướng đến năm 2030; tỉnh, huyện có nhiều văn bản cụ thể hóa. Với sự quan tâm đầu tư, kết cấu hạ tầng DL từng bước đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá của du khách trong và ngoài nước.

Công tác phát triển DL từng bước khởi sắc và thu hút du khách đến tham quan DL, đặc biệt là khách DL quốc tế đã biết và đến tham quan trải nghiệm. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vườn cây ăn trái, nghề thủ công truyền thống, các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú; chủ động thực hiện các mô hình DL sinh thái cộng đồng phục vụ khách. Các hộ nhà vườn, cơ sở kinh doanh mua bán nhỏ lẻ hình thành, tạo nguồn thu nhập cho gia đình.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, các điểm DL được chỉnh trang, ứng xử văn hóa DL được nâng lên. Theo Quyết định 3768/QĐ-UBND của UBND tỉnh, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, có 34 danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng DL và cơ sở vật chất DL, với tổng kinh phí khoảng 530 tỷ đồng, từ các nguồn.

Đối với 20 danh mục Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng DL, huyện tranh thủ các nguồn vốn và mời gọi đầu tư. Đến nay, thi công được 13/20 danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng DL với tổng kinh phí trên 140 tỷ đồng. 7 danh mục còn lại với tổng kinh phí hơn 34,6 tỷ đồng, huyện tiếp tục đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn thực hiện.

Nhờ sự nỗ lực, từ năm 2018 đến nay, Cù Lao Giêng đón gần 244.500 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế 5.371 lượt người. Khách đến viếng chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tham quan Khu DL sinh thái Cồn Én. Cù Lao Giêng cũng thu hút nhiều công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh hình thành các tour, tuyến DL.

Điển hình, Công ty TNHH MTV Du lịch Đời Sống Đông Dương mở các tuyến DL ở 3 xã Cù Lao Giêng và mở rộng qua các địa phương lân cận, như: Tuyến Nhà thờ Cù Lao Giêng đi làng xuồng Mỹ Hiệp; tuyến Nhà thờ Cù Lao Giêng đi Tu viện Phanxico và Vườn sinh thái Út Hùm; tuyến Nhà thờ Cồn Phước đi làng nghề đan đác và vườn sinh thái Út Hùm...

Cù Lao Giêng gần đây nổi bật với Khu DL sinh thái Cồn Én (xã Tấn Mỹ), do Công ty TNHH MTV Dương Khang đầu tư, quy mô 67.212m2, được UBND tỉnh công nhận Điểm DL, thu hút rất đông du khách trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đến tham quan DL. Ngoài ra, có 2 homestay: Happy Homestay An Giang (xã Bình Phước Xuân) và Homestay Út Hùm (xã Tấn Mỹ) đang hoạt động phục vụ khách DL.

Để phục vụ phát triển DL, huyện quan tâm đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực; thành lập Tổ Quản lý DL 3 xã Cù lao Giêng. Đồng thời, tăng cường khai thác các sản phẩm DL đặc thù và văn hóa ẩm thực như: DL tâm linh, tín ngưỡng, tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, sông nước... Huyện phối hợp các đơn vị lữ hành tạo các tour, tuyến liên kết trong vùng quảng bá DL; mở các tuyến DL bằng đường sông để khai thác triệt để lợi thế của huyện.    

Tuy lượng khách đến tham quan khá đông, nhưng tỷ lệ lưu trú, nguồn thu từ DL thấp. 14 danh mục xây dựng cơ sở vật chất DL, khoảng hơn 355 tỷ đồng chưa triển khai thực hiện. Hệ thống cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ, rời rạc, các dịch vụ DL khác chưa hình thành, thiếu những khu vui chơi, giải trí. Chưa tạo ra được những sản phẩm DL có tính khác biệt cao trong vùng.

Vì thành phần kinh tế tham gia hoạt động DL chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể có năng lực đầu tư thấp và chưa có kinh nghiệm thực tế để xây dựng sản phẩm. Việc mời gọi đầu tư hiệu quả chưa cao, chưa có các dự án trọng điểm để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu DL chưa được triển khai nhiều...

Để Cù Lao Giêng phát triển, UBND huyện Chợ Mới kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất DL theo Quy hoạch Đề án phát triển DL 3 xã Cù lao Giêng. Cụ thể, kinh phí xây dựng cổng chào làm biểu tượng của DL Cù Lao Giêng tại xã Tấn Mỹ; kinh phí xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn dành cho du khách.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện tuyên truyền quảng bá, kết nối các tour, tuyến DL ngoài tỉnh và kêu gọi đầu tư phát triển DL 3 xã Cù Lao Giêng. Tổ chức các hoạt động, sự kiện DL, như: Tuần lễ văn hóa - DL; hội chợ, triển lãm về DL… tại huyện Chợ Mới.

HẠNH CHÂU