Thúc đẩy thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

11/09/2020 - 06:23

 - Việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là rất cần thiết để phát huy vai trò và góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội còn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN).

A A

Thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH NV Apparel (100% vốn nước ngoài) tại Khu công nghiệp Bình Hòa(Châu Thành)

Vì những lợi ích này, UBND tỉnh An Giang tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi tắt là Nghị định 98/2014/NĐ-CP).

Qua 5 năm, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 30 tổ chức cơ sở Đảng trong DN, với 1.105 đảng viên, 911 tổ chức công đoàn cơ sở, với 64.178 đoàn viên và 11 tổ chức Đoàn Thanh niên, 5 tổ chức Hội Cựu chiến binh. Sau khi thành lập, nhiều cấp ủy, Chi, Đảng bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã từng bước khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chủ DN, người lao động thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, nội quy, quy định của DN; phối hợp chủ DN thực hiện tốt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Chuyển biến rõ nét trong thời gian qua là chế độ của NLĐ không ngừng được cải thiện: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, nhà ở, phương tiện đi lại… Hoạt động tổ chức cơ sở Đảng trong DN qua đánh giá phân loại hàng năm có trên 80% đạt trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn chung, bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo giúp NLĐ và chủ DN ổn định tình hình sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, như: việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên bằng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chưa sát hợp với từng loại hình DN. Kết quả thực hiện chủ trương “Kết nạp những người là chủ DN tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” còn hạn chế, trong khi tổ chức Đảng thành lập trong DN tư nhân còn ít (30/5.165) so với tổng số DN tư nhân hoạt động trên địa bàn.

Mặt khác, do tính chất hoạt động của DN nên nền nếp sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chưa đảm bảo theo quy định. Việc biến động thường xuyên về nguồn lao động tại các DN cũng là trở ngại lớn cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Hoạt động của một số tổ chức đoàn thể ở cơ sở còn mang tính hình thức, việc phối hợp và tham gia xây dựng hệ thống các quy chế, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, các điều kiện về thời gian sinh hoạt, hội họp, kinh phí hoạt động chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn ngoài nhà nước chưa được đảm bảo, khi cán bộ công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ thường bị chủ DN lưu ý, chuyển làm công việc khác không phù hợp với năng lực hoặc tạo áp lực trong công việc để cán bộ công đoàn tự xin nghỉ việc. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao cán bộ công đoàn ở DN ngoài nhà nước thường xuyên biến động.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, ngày 1-9, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố và DN thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp tục thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền đến DN, NLĐ, nhằm làm thay đổi nhận thức, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN. Nâng cao trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để DN thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN theo quy định pháp luật.

Rà soát, đánh giá DN đủ điều kiện để vận động, hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN để đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, góp phần đưa DN phát triển bền vững.

MỸ HẠNH