Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ cuối: Giải pháp nào cảm hóa giáo dục thanh niên trong thời hội nhập?

14/05/2019 - 11:00

 - An Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

A A

Cùng với dạy nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên, xóa dần tỷ lệ hộ nghèo mà thanh niên là chủ hộ. Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhiều thanh thiếu niên trước đây có biểu hiện chậm tiến được cảm hóa, giáo dục đã có biểu hiện tiến bộ, có việc làm, thu nhập ổn định. Các phong trào hoạt động của Đoàn đã góp phần tạo thêm nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội. Công tác thanh niên thời gian qua được củng cố và có những bước phát triển mới, đã triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên như về học tập, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vui chơi, giải trí.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các cấp, các ngành liên quan cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền nhận thức trong thanh thiếu niên về tác hại của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên hiện nay. Phát huy vai trò giám sát của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, định hướng giá trị thẩm mỹ, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, theo Công an tỉnh An Giang: "Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”. Nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa công an và các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn trong công tác quản lý, cảm hóa giáo dục. Đẩy mạnh thông tin, trao đổi kịp thời về tình hình hoạt động của các loại đối tượng, nhằm sớm phát hiện và có biện pháp xử lý, phòng ngăn tái phạm, cũng như có biện pháp cảm hóa, giáo dục phù hợp, đạt hiệu quả. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ vay vốn làm ăn giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội”.

Đã đến lúc, chúng ta cần phải thẳng thắn thấy được những “hạt sạn” đang xâm nhập mạnh mẽ vào tư tưởng và hành động của thanh niên hiện nay để có biện pháp loại trừ kịp thời. Để có được thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước có đức, có tài, “vừa hồng, vừa chuyên” thì việc xây dựng môi trường văn hóa gia đình lành mạnh - môi trường đầu tiên và cũng là môi trường quan trọng nhất mà mỗi cá nhân học hỏi để trưởng thành, là một trong những giải pháp hữu hiệu và thiết thực nhất hiện nay.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Lâm Thành Sĩ kiến nghị: để giải quyết những vấn đề bức xúc trên, cần có cơ chế quản lý hay định hướng sử dụng facebook đúng cách trong đối tượng thanh niên. Tăng cường đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Quan tâm bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên làm sao cho thanh thiếu niên hiểu và không sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật".

Riêng đối với công tác tuyên truyền, đồng chí Lâm Thành Sĩ đề xuất: "Các đơn vị tổ chức, phối hợp tuyên truyền cần mời đúng đối tượng tham gia nghe tuyền truyền mới phát huy hiệu quả thật sự. Bởi trên thực tế, như tuyên truyền phòng chống tội phạm thì gia đình, người thân hoặc người từng phạm tội lại không tham gia, như thế khó phát huy hiệu quả tuyên truyền".  

 Vì vậy An Giang thực hiện giải pháp: các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh tùy điều kiện thực tế để tổ chức các hình thức tuyên truyên phù hợp, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh đoàn; các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook…) của các đơn vị tăng thời lượng tin, bài đi sâu phân tích, cung cấp đây đủ nội dung thông tin, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất vấn đề. Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực thông tin đến gia đình, người thân, bạn bè không hưởng ứng, không tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự công cộng vì điều đó là vi phạm pháp luật.

Cần xác định đây không là nhiệm vụ riêng của tổ chức Đoàn mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành liên quan cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền nhận thức trong thanh thiếu niên về tác hại của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên hiện nay. Phát huy vai trò giám sát của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, định hướng giá trị thẩm mỹ, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Tập huấn cho thanh thiếu niên về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và hữu ích; cách nhận diện “rận” trên mạng xã hội. Đồng thời, định hướng tư tưởng cũng như cung cấp phương pháp đấu tranh, phản bác lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về việc tiếp cận thông tin, cần có thái độ bình tĩnh sáng suốt đối với những vấn đề có ý kiến trái chiều, cảnh giác không để mạng xã hội dẫn dắt; nhân dân bày tỏ ý kiến, góp ý cho Quốc hội, Chính phủ đảm bảo đúng nơi, đúng chỗ, đúng pháp luật. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên. Quan tâm, giải quyết dứt điểm những “điểm nóng” về tư tưởng, tệ nạn trong thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, những việc làm tích cực trong xã hội; lấy thông tin tích cực lấn át thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội; động viên, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước.

Thanh thiếu niên cần tăng cường cảnh giác, thể hiện chính kiến và lòng yêu nước cho đúng; tránh để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần xem và nghiên cứu kỹ những thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tránh like và share những thông tin xấu, bôi nhọ chế độ, Đảng và nhà nước ta; không “live stream” những hình ảnh phản cảm đăng trên facebook để câu like, comment.

Ngành giáo dục-đào tạo cần tăng cường công tác quản lý học sinh của, sự phối hợp với gia đình; đẩy mạnh việc xây dựng trường học tích cực, học sinh thân thiện… Tỉnh đoàn giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, hướng đến lối sống đúng; tham gia vào các phong trào tình nguyện để rèn luyện bản thân, xây dựng lớp thanh niên mới “vừa hồng, vừa chuyên”. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên về đạo đức, lối sống để có "sức đề kháng" với những mặt trái của Internet; biểu dương những gương thanh, thiếu niên tiên tiến, có nhiều thành tích trên các lĩnh vực để khuyến khích các em học sinh nỗ lực noi theo. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc thu hút, tập hợp thanh niên, đưa các em vào các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích.

"Thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất". Đó là một trong những nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư nhấn mạnh: muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Đoàn phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ cuối: Giải pháp nào cảm hóa giáo dục thanh niên trong thời hội nhập?

Trao thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ cuối: Giải pháp nào cảm hóa giáo dục thanh niên trong thời hội nhập?

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ cuối: Giải pháp nào cảm hóa giáo dục thanh niên trong thời hội nhập?

Hướng thanh niên đến lối sống lành mạnh.

Thực trạng và giải pháp cảm hóa, giáo dục thanh niên thời hội nhập - Kỳ cuối: Giải pháp nào cảm hóa giáo dục thanh niên trong thời hội nhập?

Tăng cường sự lãnh đạo lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

>> Kỳ 1: Thực trạng thanh niên trước cơn lốc thời hội nhập

>> Kỳ 2: Những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương

>> Kỳ 3: Những điển hình tiêu biểu