Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả công cuộc đổi mới

28/12/2020 - 15:26

 - Ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Nghị quyết của Quốc hội (khóa XIV) về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

LÊ HOÀNG