Tiếp tục hỗ trợ hộ bán vé số trong giai đoạn quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/04/2020 - 15:44

 - Trên 30 triệu đồng là kinh phí Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo TP. Long Xuyên hỗ trợ những người bán vé số mưu sinh trong 15 ngày nghỉ bán phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

A A

Tiếp tục hỗ trợ hộ bán vé số trong giai đoạn quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cụ thể, hội đã hỗ trợ 13.000 trứng vịt cho 1.300 hộ sinh sống bằng nghề bán vé số ở 13 phường, xã trên địa bàn TP. Long Xuyên, với tổng kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn quỹ hội. Đồng thời, hỗ trợ các lao động khiếm thị cơ sở xoa bóp Toàn Thắng (TP. Long Xuyên) 1.000 trứng vịt.

PHƯƠNG LAN