Tịnh Biên chủ động các bước chuẩn bị Đại hội Đảng

22/04/2020 - 06:20

 - Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với tình hình kinh tế - xã hội, Huyện ủy Tịnh Biên (An Giang) vẫn tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, tuyên truyền và tổ chức Đại hội Đảng theo kế hoạch đề ra. Đến nay, các đầu công việc đã hoàn thành, sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện khi có điều kiện thuận lợi.

A A

Tịnh Biên chủ động các bước chuẩn bị Đại hội Đảng

Cổng chào huyện Tịnh Biên, công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, Huyện ủy Tịnh Biên đã cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy bằng Kế hoạch số 99-KH/HU, Thông báo số 569-TB/HU và nhiều văn bản khác để chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện.

Đồng thời, triển khai, quán triệt thông suốt đến tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên những vấn đề và nội dung chủ yếu của đại hội; thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và các tổ giúp việc để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch chuẩn bị và tiến độ Đại hội Đảng các cấp. Trên tinh thần đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

“Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương xây dựng 3 công trình trọng điểm của huyện, gồm: Cổng chào huyện Tịnh Biên trên Quốc lộ 91, Công viên cổng chào huyện và Công viên mũi tàu khu hành chính huyện.

Đây là những công trình đánh dấu sự đổi mới của huyện trên con đường phấn đấu trở thành thị xã vùng biên giới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện 1 hoặc 2 công trình để chào mừng đại hội” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Trình Lam Sinh cho biết.

Thường trực Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội ở 17 đảng ủy cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc việc thực hiện. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các chi bộ dưới cơ sở. Thời điểm này, huyện Tịnh Biên đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội của 192 chi bộ trực thuộc 17 đảng bộ cơ sở, với kết quả đại hội và nhân sự cơ bản đúng như dự kiến.

Hiện nay, tiểu ban văn kiện đã hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và gửi lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức và nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, huyện sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh văn kiện đại hội.

Đối với cấp cơ sở, tiểu ban văn kiện huyện đã triển khai, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng đề cương và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Từ đó, các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành văn kiện thông qua các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách góp ý, thông qua tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ Huyện ủy và hoàn chỉnh, triển khai cho các chi bộ đóng góp, thảo luận tại đại hội.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện và cấp cơ sở theo đúng Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiểu ban nhân sự đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy huyện và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong đó, đảm bảo tỷ lệ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên, cán bộ nữ từ 15% và cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với điều kiện của huyện.

Với cấp cơ sở, Tiểu ban nhân sự trình, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy luân chuyển, điều động cán bộ, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Nhìn chung, công tác giới thiệu, chuẩn bị nhân sự được cấp ủy huyện và cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự nhất trí và bảo đảm đoàn kết, thống nhất.

“Huyện đang tập trung nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nỗ lực ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 và của cả nhiệm kỳ, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra và tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các đầu công việc theo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cấp cơ sở. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế, đẩy lùi, huyện sẽ tổ chức đại hội điểm và đại hội đại trà ở cấp cơ sở khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Trình Lam Sinh thông tin.

THANH TIẾN