Tịnh Biên nỗ lực cho chặng đường phía trước!

07/08/2020 - 05:44

 - Sau hơn 40 năm tái lập, huyện Tịnh Biên (An Giang) đang đứng trước những thời cơ và thử thách trên chặng đường phát triển. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá: phát triển hạ tầng giao thông và đô thị; chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển dịch vụ, du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

A A

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2020-2025 xác định Đại hội khóa XII có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng vùng đất anh hùng phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, huyện cần tập trung phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở nông nghiệp vẫn là nền tảng, lấy thương mại, dịch vụ, du lịch làm đột phá. Nỗ lực đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ và kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện 13 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, là: chuyển đổi 4.000ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5 năm đạt 600 tỷ đồng; xây dựng 100 sản phẩm OCOP đặc thù của địa phương phục vụ du lịch, phấn đấu 50% sản phẩm này đạt chuẩn “3 sao” và đến cuối năm 2025 có 3 sản phẩm đưa vào hệ thống phân phối quốc gia; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn đến năm 2025 đạt 40%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hiện hành đến cuối năm 2025 giảm còn dưới 5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân 50% (bình quân tăng 1%/năm)…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, huyện Tịnh Biên cần đổi mới mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Trong đó, tập trung hình thành các vùng nông nghiệp quy mô lớn, khép kín và từng bước thu hút, hình thành các doanh nghiệp đầu tàu giữ vai trò “dẫn dắt” quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương. Tích cực hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho nhóm sản phẩm gạo, cây ăn trái… gắn với chương trình OCOP.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt, Tịnh Biên sẽ tiếp tục phát huy lợi thế vị trí đầu mối giao thông, tích cực kết nối giao thương giữa các vùng trung tâm tỉnh An Giang với Hà Tiên, Phú Quốc (Kiên Giang) và TP. Hồ Chí Minh. Nỗ lực đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Tăng cường quảng bá về du lịch Tịnh Biên kết hợp với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ du lịch.

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2020-2025 xác định sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và nỗ lực thu ngân sách đạt chỉ tiêu. Trong đó, huyện sẽ ưu tiên cho trục đô thị và các trung tâm xã, thị trấn. Tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông kết nối các điểm, khu du lịch và thực hiện liên kết các vùng dân cư nhằm tạo thế liên hoàn thuận lợi cho hoạt động giao thương và du lịch.

Bên cạnh đó, địa phương còn ưu tiên phát triển sự nghiệp “trồng người” với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chủ động đổi mới phương pháp dạy và học, nâng chất các chuẩn phổ cập giáo dục theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa - thể thao, thông tin và truyền thông, chất lượng hoạt động y tế và dân số, công tác tạo việc làm và an sinh xã hội… sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đổi mới nội dung, cách làm phù hợp, hiệu quả trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước…

Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong đó, xem công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Tăng cường hoạt động chất vấn trong sinh hoạt cấp ủy, phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. 

Trên cơ sở tận dụng thời cơ và phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để vượt qua khó khăn, thử thách, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên khóa XII sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu đạt được để hướng tới chặng đường phía trước với truyền thống đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân, cùng hiện thực hóa mục tiêu đưa địa phương trở thành đô thị nhộn nhịp ở vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc!

THANH TIẾN