Tịnh Biên: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

10/09/2020 - 15:10

 - Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên (An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Từ năm 2017 đến nay, huyện Tịnh Biên đã xây dựng 168 mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc vận dụng thực hiện Chỉ thị 05, như: vận động các cơ sở từ thiện trên địa bàn làm công tác an sinh xã hội; tiết kiệm trong chăn nuôi, sản xuất; làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững; ống tre tiết kiệm; ươm mầm thêm xanh…

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện tập trung thực hiện Chỉ thị 05 với các nội dung: giữ gìn đoàn kết nội bộ; xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, không làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước…

Dịp này, có 23 tập thể và 45 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

NGUYỄN HẢO - THANH TIẾN