Tịnh Biên: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

18/09/2020 - 09:39

 - Ngày 18-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên (An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cho các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các ngành và địa phương trên địa bàn.

A A

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tập trung triển khai 13 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới: phát triển hạ tầng giao thông và đô thị; chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển dịch vụ, du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

Đồng thời, hội nghị cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 trong lĩnh vực xây dựng Đảng – vận động quần chúng và thảo luận, giải trình các nội dung quan trọng  của Nghị quyết.

THANH TIẾN