TP. Châu Đốc tiến hành kỳ họp thứ 11 HĐND

19/07/2019 - 10:48

 - Ngày 19-7, Thường trực HĐND TP. Châu Đốc tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

A A

Quang cảnh kỳ họp 11 HĐND TP. Châu Đốc

Tại kỳ họp, UBND thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về  phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, thu phí tham quan Khu di tích núi Sam 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019…

Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Phan Hồng Vân phát biểu tại kỳ họp

Theo UBND thành phố, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội TP. Châu Đốc tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách, doanh thu thông qua chợ đạt 50,92% kế hoạch (tăng 11,94% so cùng kỳ năm 2018). Tổ chức thành công Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân thành phố được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được đảm bảo.

Kỳ họp cũng dành thời gian giải trình và chất vấn các vấn đề được các đại biểu HĐND và cử tri thành phố quan tâm. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.  Châu Đốc đã làm rõ một số nội dung trọng tâm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phần giải trình của các phòng, ban.

Lãnh đạo các phòng, ban trả lời chất vấn, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm

Những tháng cuối năm 2019, TP.Châu Đốc tập trung giải quyết các ý kiến của cử tri và nhân dân; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kết nối hợp tác; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Quan tâm kết nối doanh nghiệp tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn; tiếp tục duy trì, nâng chất 2 xã nông thôn mới. Song song đó, tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện các chính sách xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội an ninh niên giới trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước TP. Châu Đốc năm 2018; phê duyệt kế hoạch vốn, danh mục dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh 6 tháng cuối năm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố; dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020…

Tin, ảnh: THU THẢO