TP. Long Xuyên triển khai công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024

22/03/2024 - 14:52

 - Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) TP. Long Xuyên tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên, Nguyễn Thanh Quang và thượng tá Ngô Thanh Vũ, Trưởng Công an TP. Long Xuyên ký kết chương trình phối hợp

Năm 2024, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ TP. Long Xuyên sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so năm 2023, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý, với tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Đặc biệt, phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; án truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%...

Cùng với đó, xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Dịp này, có 118 tập thể, cá nhân được Công an An Giang, UBND TP. Long Xuyên khen thưởng vì có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm, HIV/ AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ năm 2023...

KHÁNH HƯNG