Trả lời phản ánh của bà Trần Thị Kim Trang

08/12/2020 - 06:23

 - Báo An Giang nhận được đơn của bà Trần Thị Kim Trang (ngụ khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên), phản ánh một Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Long có dấu hiệu dung túng cho hộ kinh doanh tại khu vực bờ kè đường Lê Thị Nhiên.

A A

Theo trình bày của bà Trang, bà kinh doanh quán cà phê, điểm tâm Song Mai tại số 8, đường Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên). Do nhu cầu mở rộng mặt bằng kinh doanh, bà đăng ký với Công ty TNHH Misa Pro Long Xuyên (gọi tắt là Công ty) tổng cộng 4 lô bán cà phê vào buổi tối tại khu vực bờ kè đường Phạm Hồng Thái (cách cầu Hoàng Diệu khoảng 10m), đồng thời có đơn xin UBND phường Mỹ Long cho bán luôn buổi sáng tại 4 lô này. Tuy nhiên, ông H.Q.D. (Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Long) không đồng ý, cho rằng khu vực này chỉ được bán vào buổi tối theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên. Trong khi đó, 2 hộ kinh doanh cà phê, thức ăn (bờ kè đường Lê Thị Nhiên) được kinh doanh cố định từ sáng đến tối.

“Cũng là khu vực bờ kè như nhau nhưng nơi thì cho kinh doanh mua bán, nơi thì cấm, như vậy là không công bằng với các hộ kinh doanh. Thực tế, trên bờ kè đường Phạm Hồng Thái vẫn còn hộ buôn bán đồ cổ bày bán vào mỗi buổi sáng. Ngoài ra, khi thu tiền của những hộ kinh doanh thì Công ty không ra phiếu thu hay biên lai. Phải chăng có sự không minh bạch ở đây? Tôi yêu cầu cơ quan thẩm quyền sớm chấn chỉnh và giải quyết hợp tình hợp lý hơn” - bà Trang đề nghị.

Một hộ buôn bán đồ cổ trên bờ kè đường Phạm Hồng Thái

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Mỹ Long cho biết, ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 571-TB/TU ngày 26-8-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP. Long Xuyên trong cuộc họp ngày 24-8-2020 là “Chấn chỉnh lại hoạt động chợ đêm phường Mỹ Long, chỉ cho phép hoạt động mua bán vào mỗi buổi tối và phải đảm bảo thời gian đúng theo quy định”. UBND phường Mỹ Long tiến hành vận động, sắp xếp lại việc mua bán ban ngày của 32 hộ tại khu vực công viên bờ kè đường Phạm Hồng Thái (khu vực thành phố chỉ cho phép khai thác kinh doanh chợ đêm). Trong tổng số 32 hộ đang tổ chức mua bán ban ngày, có 25 hộ bán đồ cổ và 7 hộ bán cà phê, đồ ăn sáng có điểm kinh doanh cố định phía nhà dân đối diện bờ kè.

Kết quả có 31 hộ chấp hành chủ trương không mua bán khu vực bờ kè đường Phạm Hồng Thái, còn 1 hộ kinh doanh bà Trần Thị Kim Trang chưa chấp hành nghiêm, mang tính đối phó với tổ trật tự đô thị của phường. Phường di dời 25 hộ bán đồ cổ về khu vực vỉa hè đình Mỹ Phước (phường Mỹ Long), một số hộ tự chuyển về phường Mỹ Bình buôn bán, chỉ còn hộ mua bán cà phê - điểm tâm Song Mai của bà Trang vẫn tổ chức mua bán tại bờ kè đường Phạm Hồng Thái và chưa thống nhất với chủ trương của thành phố. Bà Trang gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, với 3 nội dung, địa phương đã làm rõ.

Thứ nhất, thanh, kiểm tra toàn diện hoạt động mua bán tại các khu vực bờ kè thuộc phường Mỹ Long. Khu vực bờ kè đường Phạm Hồng Thái, thực hiện Thông báo kết luận số 571-TB/TU ngày 24-8-2020 của Thành ủy Long Xuyên, chợ đêm phường Mỹ Long chỉ cho phép hoạt động mua bán vào mỗi buổi tối và phải đảm bảo thời gian đúng theo quy định. Tại khu vực bờ kè đường Lê Thị Nhiên, phường có Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 28-4-2020 về việc xin chủ trương khai thác mặt bằng tại bờ kè đường Lê Thị Nhiên và được chấp thuận tại Công văn số 533/VP-KT ngày 6-7-2020 của UBND thành phố.

Thứ hai, việc cho phép kinh doanh cà phê C. và hộ kinh doanh phố nướng K., UBND phường thực hiện chủ trương theo Công văn số 533/VP-KT ngày 6-7-2020 của UBND thành phố.

Thứ ba, bà Trang đề nghị tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh nói chung và hộ kinh doanh của bà được hoạt động vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tại khu vực bờ kè đường Phạm Hồng Thái. Đề nghị này không có cơ sở xem xét giải quyết. Công văn chỉ đạo số 4459/UBND-KT ngày 13-10-2020 của UBND thành phố về việc xem xét, giải quyết mở rộng mặt bằng hộ kinh doanh cà phê - điểm tâm Song Mai, giao cho UBND phường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 21-10-2020, phường phối hợp các ngành thành phố khảo sát, họp bàn thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố. Vị trí bà Trang xin mở rộng mặt bằng hộ kinh doanh cà phê - điểm tâm Song Mai nằm trên công viên bờ kè đường Phạm Hồng Thái, đối diện với căn nhà số 8 đường Phạm Hồng Thái mà bà Trang đang kinh doanh, thuộc khu vực cần “Chấn chỉnh lại hoạt động chợ đêm phường Mỹ Long, chỉ cho phép hoạt động mua bán vào mỗi buổi tối và phải đảm bảo thời gian đúng theo quy định” ở Thông báo kết luận số 571-TB/TU ngày 26-8-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP. Long Xuyên.

Hiện nay khu vực bờ kè đường Phạm Hồng Thái, UBND phường đã dời, sắp xếp các hộ mua bán buổi sáng, trưa sang khu vực khác để trả lại mặt bằng bờ kè cho người dân đi tập thể dục và đảm bảo mỹ quan đô thị. Riêng hộ bà Trang vẫn còn tình trạng mang bàn ghế sang bờ kè để bán cà phê. Đội trật tự đô thị, Công an phường Mỹ Long phải thường xuyên nhắc nhở. Việc bà Trang vẫn giữ nguyện vọng mở rộng mặt bằng kinh doanh sang khu vực bờ kè đường Phạm Hồng Thái, phường đã báo cáo UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo tiếp theo.   

Bài, ảnh: K.N