Tri Tôn hỗ trợ trên 3.100 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

24/07/2021 - 16:20

 - Đến nay, UBMTTQVN huyện Tri Tôn và 15 xã, thị trấn đã tiếp nhận quà và tiền mặt từ các nhà hảo tâm, với tổng giá trị trên 2,3 tỷ đồng, gồm 782 triệu đồng tiền mặt và 3.149 phần quà. Qua đó, kịp thời hỗ trợ quà, khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, các chốt chặn và hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

A A

Trao gạo cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn

Những địa phương được hỗ trợ nhiều, gồm: xã Vĩnh Gia 1.032 phần quà, thị trấn Tri Tôn 608 phần quà, xã Lương An Trà 472 phần quà... Quá trình cấp phát quà được các xã, thị trấn tổ chức đến tận nhà, đảm bảo thực hiện giãn cách và khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Ngoài ra, UBMTTQVN huyện Tri Tôn đã tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 trên 303 triệu đồng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng 500 bộ KIT test nhanh cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ tỉnh Kiên Giang vào huyện Tri Tôn.

NGÔ CHUẨN