Tri Tôn xây dựng mô hình an ninh - trật tự trong phum sóc

03/08/2020 - 10:45

 - Tại phum Satơlkrac (ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm), Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đã tổ chức ra mắt mô hình “Phum sóc Satơlkrac an toàn về an ninh - trật tự”. Đây là mô hình đầu tiên của huyện Tri Tôn được xây dựng, kể từ khi có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

A A

Mô hình “Phum sóc Satơlkrac an toàn về an ninh - trật tự” có Ban Chủ nhiệm, Ban Tuyên truyền với 32 thành viên, có nhiệm vụ tiên phong, đi đầu trong tuyên truyền, vận động, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Mô hình “Phum sóc Satơlkrac an toàn về an ninh - trật tự” hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tự phòng, tự quản, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư. Tổ hoạt động theo cơ chế: cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, công an xã hướng dẫn về công tác chuyên môn nghiệp vụ, mỗi thành viên là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN