Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

05/04/2021 - 03:45

 - Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội (BHXH) số đến với người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị, doanh nghiệp (DN) phổ biến, quán triệt và đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

A A

Tuyên truyền lưu động hướng dẫn người dân cài đặt VssID tại huyện Chợ Mới

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động, các DN trên địa bàn triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; triển khai kịp thời các tiện ích mới, các dịch vụ công trực tuyến mới trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; đăng tải đầy đủ các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tạo các kênh hỗ trợ thông qua ứng dụng Zalo để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia sử dụng ứng dụng VssID; xây dựng chỉ tiêu năm 2021, giao các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị, DN phổ biến, quán triệt và đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị, thành phố trực thuộc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Đây là dịch vụ tiện ích, có nhiều tính năng, phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu về BHXH, BHYT cho người đang tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT. Sau khi cài đặt ứng dụng VssID, người dân được cập nhật thông tin về quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin về mã số BHXH, cơ sở KCB BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tiến tới thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Trong quá trình đăng ký cài đặt ứng dụng VssID mà người dân chưa in được tờ khai hay chưa cập nhật đầy đủ hình ảnh theo yêu cầu trên mẫu kê khai điện tử thì có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục đăng ký. Nếu người dân quên mang theo tờ khai, thì cung cấp thông tin số hồ sơ hoặc mã số BHXH trong tin nhắn do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH để thực hiện việc đối chiếu, xác minh thông tin, in tờ khai và lấy chữ ký của cá nhân đăng ký, phê duyệt, kích hoạt tài khoản và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VssID-BHXH số. Nếu người dân khi đăng ký giao dịch điện tử thiếu ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân, chân dung và giấy khai sinh, khi đến cơ quan BHXH để xác minh thì bổ sung hình ảnh còn thiếu để bổ sung hồ sơ hoàn tất thủ tục đăng ký.

Để trải nghiệm và sử dụng các tính năng, tiện ích của VssID, người tham gia BHXH, BHYT hãy nhanh tay cài đặt ứng dụng VssID theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tại địa chỉ: https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/chuyen-muc-vssid.aspx. Mọi khó khăn trong quá trình cài đặt ứng dụng VssID, vui lòng liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố hoặc liên hệ kênh hỗ trợ qua ứng dụng Zalo theo địa chỉ: https://zalo.me/g/cczilf054  để được hỗ trợ kịp thời.

HẠNH CHÂU