Triển khai nhiều giải pháp phát triển ngành du lịch

22/09/2020 - 16:33

 - Ngành du lịch (DL) An Giang phấn đấu đến năm 2025, đón 10 triệu lượt khách, trong đó tỷ trọng khách lưu trú chiếm 30%; năm 2030, đón 14,5 triệu lượt khách, tăng tỷ trọng khách lưu trú lên 35%; tổng doanh thu từ DL năm 2025 đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, năm 2030 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng.

A A

Ảnh: THANH HÙNG

Tạo thuận lợi, thu hút đầu tư phát triển du lịch

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu trên, ngành DL tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành DL trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp (DN) trong việc đầu tư cho DL như một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Huy động sự tham gia rộng rãi, có hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển DL.

Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các cơ chế, chính sách phát triển DL nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ DL; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển DL nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú DL, phát triển DL cộng đồng; tạo nhiều sản phẩm DL hấp dẫn du khách, tăng tỷ lệ đóng góp GRDP của tỉnh.

Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch phát triển DL đã được phê duyệt... Tranh thủ huy động các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ DL.

Mặt khác, khuyến khích các DN tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, vốn tín dụng nhà nước để đầu tư nâng cấp, mở rộng dự án DL, đầu tư hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh DL. Khuyến khích góp vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua các mô hình DL cộng đồng, homestay, khai thác giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện xã hội hóa phát triển DL, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động DL dưới nhiều hình thức.

Song song đó, triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường DL và ứng phó biến đổi khí hậu. Hướng dẫn các DN, hộ kinh doanh, dịch vụ DL việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện về kinh doanh, an ninh trật tự, xây dựng, thuế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá…

Tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh DL lành mạnh, chuyên nghiệp. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh DL đạt chuẩn phục vụ du khách tại các khu, điểm DL trên địa bàn toàn tỉnh thông qua phương thức xã hội hóa.

Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa ngành DL phát triển bền vững chính là nguồn nhân lực phục vụ trong ngành. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực để tăng cường năng lực DL bằng nhiều hình thức đảm bảo được yêu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ DL; chú trọng chất lượng đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và ngoại ngữ.

Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành liên quan với các trường, đơn vị đào tạo về DL có uy tín và các DN DL đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ DL cho cán bộ quản lý các cấp, nhân viên các khu, điểm DL, đội ngũ lao động của các DN kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển DL, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị tài nguyên DL trong cộng đồng dân cư nơi có khu, điểm DL. Có chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chuyên môn đến tỉnh làm việc.

Thiết kế quà tặng DL, sản phẩm lưu niệm đặc trưng của An Giang thông qua việc tổ chức các cuộc thi thiết kế và quảng bá rộng rãi đến với du khách trong và ngoài nước. Tăng cường tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip, mời gọi các DN DL và báo chí đến khảo sát, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tại An Giang nhằm hợp tác, kết nối và đẩy mạnh công tác truyền thông DL. Nghiên cứu tổ chức các chương trình roadshow quảng bá DL tại các địa phương là thị trường tiềm năng nhằm thu hút du khách.

Xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá sản phẩm DL. Xây dựng phần mềm ứng dụng tra cứu thông tin DL An Giang trên thiết bị di động nhằm quảng bá về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, các điểm đến, dịch vụ DL đặc sắc của tỉnh.

Xây dựng các ấn phẩm thông tin điện tử tuyên truyền, quảng bá DL An Giang giúp du khách dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và tra cứu thông tin. Tập trung quảng bá DL An Giang thông qua các trang mạng xã hội, như: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram... Xây dựng các phim ngắn, video clip quảng bá DL An Giang dưới dạng thực tế ảo nhằm quảng bá tốt hơn, sinh động hơn để hình ảnh DL An Giang đến với du khách khắp nơi trên thế giới.

THU THẢO