Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nâng chất lượng đào tạo

13/02/2023 - 07:55

 - Năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nỗ lực thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong 5 năm qua. Cùng với củng cố, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trường tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và mang lại hiệu quả tích cực.

A A

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022 là năm đầu tiên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các tiêu chí “Trường chính trị chuẩn” nên được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành và các địa phương. Đây còn là năm đầu tiên trường triển khai thực hiện chương trình, giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị mới, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo luồng sinh khí mới trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Năm 2022 là năm đầu tiên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo cấp bộ, với chủ đề “Phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở An Giang giai đoạn 2021-2025”. Hội thảo đã thu hút nhiều nhà khoa học, nhà quản lý viết bài tham luận có giá trị sâu sắc, góp phần tham mưu cho tỉnh thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Trường luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ, nhất là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và củng cố, sắp xếp lại viên chức lãnh đạo các phòng, khoa, nhằm phát huy thế mạnh, năng lực, sở trường của từng viên chức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trường triển khai thực hiện Bộ quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ban hành Quy định ứng xử văn hóa, Kế hoạch phân công giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận chính trị phù hợp với tình hình giảng viên ở các khoa.

Tuy biên chế còn thiếu, lực lượng giảng viên trực tiếp giảng dạy chỉ 27 thầy, cô, nhưng đã thực hiện đạt và vượt Kế hoạch 40-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2022, trường đã khai giảng 10 lớp Trung cấp Lý luận chính trị (đạt 100%), khai giảng 54 lớp bồi dưỡng (đạt 138,4% kế hoạch), gồm: Các lớp chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, cấp ủy, bí thư cấp ủy, đối tượng 4, đối tượng 3; bồi dưỡng nghiệp vụ cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, HĐND, dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin lý luận thực tiễn, phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị…

Trường đã bế giảng 2 lớp Trung cấp Lý luận chính trị, 5 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Ngoài ra, phối hợp Học viện Chính trị Khu vực IV khai giảng 1 lớp Cao cấp Lý luận chính trị; phối hợp Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị C21; phối hợp các huyện tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023-2025… 

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học (vượt 8.928 tiết nghiên cứu khoa học theo quy định), nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn; công tác thi đua của trường đạt nhiều thành tích nổi bật…

Điển hình là thực hiện các đề tài: “Giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ là người dân tộc Khmer, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở huyện Tri Tôn hiện nay”; “Xây dựng quy chế làm việc mẫu của cấp ủy thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh”; “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang”…

Trường tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học cấp trường, với chủ đề “75 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc - Nội dung và giá trị thời đại”, “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Những chỉ dẫn quý báu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Trường đang hoàn chỉnh nội dung để thực nghiệm tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang” đối với lớp Trung cấp Lý luận chính trị. Trong công tác nghiên cứu thực tế, các giảng viên đều thực hiện nghiên cứu thực tế theo quy định. Đối với học viên, tất cả các lớp đều có kế hoạch nghiên cứu thực tế đúng quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Để thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong thời gian tới, TS Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng yêu cầu tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tập trung thực hiện các tiêu chí “Trường chính trị chuẩn”, quyết tâm đạt “mức 1” trước năm 2025. Trường thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường cho biết, trường sẽ phát huy mạnh mẽ dân chủ, gắn liền với kỷ luật, kỷ cương. Lãnh đạo nhà trường kịp thời nắm bắt tình hình dư luận nội bộ để định hướng, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nhằm củng cố tư tưởng chính trị, niềm tin, tạo tâm thế tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ…

HỮU HUYNH

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu