Trường Đại học An Giang: Bước chuyển mình quan trọng

26/01/2020 - 03:39

 - Trải qua 20 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, Trường Đại học An Giang luôn khẳng định chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với những nỗ lực không ngừng ấy, vào tháng 8-2019, việc Trường Đại học An Giang chính thức trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh càng khẳng định hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo của trường, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới, tầm nhìn, sứ mạng mới cho ngôi trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

A A

Với sự chuyển mình ấy, Trường Đại học An Giang đang mang trên mình sứ mạng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế và tiến bộ của xã hội. Tầm nhìn lâu dài sẽ trở thành trung tâm đào tạo trình độ đại học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng được quốc tế công nhận.

Từ nay đến năm 2030, Trường nỗ lực theo đuổi chiến lược phát triển với việc thiết lập môi trường dạy - học tích cực, hiệu quả và sáng tạo; phát triển tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu tự chủ, phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo và cộng đồng; tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu AGU và thiết lập hệ thống quản lý tiên tiến.

Trường đang là nơi thu hút nhiều hội thảo khoa học quốc tế

Theo PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng nhà trường, đây là năm đầu tiên trường trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng là năm kết thúc giai đoạn tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên. Do vậy, đây cũng là năm trường tập trung chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tự đảm bảo 100% chi thường xuyên từ 2021 đến 2025.

Năm học 2019-2020, Trường sẽ quyết tâm thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là viên chức toàn trường nhận thức đúng đắn rằng việc trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là chủ trương đúng của tỉnh, được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, các bộ, ngành và Chính phủ ủng hộ, từ sự thay đổi chủ quản sẽ tạo ra những điều kiện mới, thuận lợi dựa trên nền tảng sức mạnh hệ thống của Đại học Quốc gia để phát triển.

Kế đến là trường sẽ sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học để hoàn thành giai đoạn 1 - giai đoạn gia nhập của lộ trình chuyển trường là trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhằm sớm đi vào hoạt động một cách liên tục, ổn định về mọi mặt, đồng thời làm tiền đề để thực hiện giai đoạn 2 - giai đoạn hội nhập toàn diện từ năm 2020 đến năm 2023.

Bên cạnh đó là xây dựng chiến lược phát triển theo kế hoạch của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, trong đó tập trung mọi nguồn đầu tư cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, mô hình quản trị đại học và phát triển nguồn lực; tiếp tục điều chỉnh chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần nhằm đảo bảo chất lượng các chương trình đào tạo, cũng như yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.

Các thế hệ lãnh đạo đóng góp cho sự phát triển của trường qua 20 năm

Các nhiệm vụ trọng tâm sẽ tiếp tục tập trung ứng dụng rộng rãi, mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản trị tiên tiến, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị các nguồn lực về con người, tài chính, cơ sở vật chất, thông tin, quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của nhà trường.

Song song đó là nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học quốc tế AGU, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo và cộng đồng phù hợp với yêu cầu phát triển nhà trường, kế hoạch hoạt động của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Trường Đại học An Giang sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, liên thông chương trình, công nhận tín chỉ, đồng bằng cấp với các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các trường đại học được kiểm định của nước ngoài.

Cùng với đó là hiện đại hóa cơ sở vật chất, bổ sung nguồn học liệu, trang thiết bị thực hành thí nghiệm nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập, xây dựng môi trường đại học thân thiện và hiện đại, hiệu quả và sáng tạo.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG