Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lãnh thổ, biên giới quốc gia

24/08/2018 - 06:46

 - Khu vực biên giới (KVBG) thuộc địa phận tỉnh dài khoảng 96,6km, trải qua 18 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố, được xác định là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lãnh thổ, BGQG luôn được chú trọng.

A A

Lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra kiểm soát tuyến biên giới

Ngày 28-3-1997, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 7-4-1997. Pháp lệnh BĐBP là cơ sở pháp lý quan trọng, xác định BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BG quốc gia; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của BĐBP trong quản lý Nhà nước về BGQG; xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh BGQG và trật tự an toàn xã hội ở KVBG.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thi hành Pháp lệnh và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các đồn BP tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố BG tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.

Theo UBND tỉnh, 20 năm qua, công tác tuyên truyền (TT), phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với công tác TT, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến lãnh thổ, BGQG. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân vùng BG ngày càng được nâng cao. Cụ thể, đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về các nội dung của Pháp lệnh BĐBP, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho 650 lượt người tham dự. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trên 1.400 buổi, với gần 71.000 lượt tham gia; trên 500 buổi cho hơn 34.000 lượt cán bộ, đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc dân tộc, tôn giáo trên địa bàn khu vực BG tham gia; hơn 6.600 buổi TT trong quần chúng Nhân dân, học sinh, đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo… với gần 245.000 lượt người dự nghe; xây dựng 18 cụm pa-nô; 3.200 tờ áp-phích; in ấn, tiếp nhận, cấp phát 90.000 tờ rơi và 4.400 đĩa DVD…

BĐBP, Công an địa phương phối hợp chính quyền và lực lượng bảo vệ BG Campuchia xử lý, giải quyết hàng trăm vụ việc xảy ra liên quan đến 2 bên BG, đảm bảo đúng pháp luật. Các cấp chính quyền và BĐBP tỉnh đã phối hợp các bệnh viện tỉnh, huyện tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân và lực lượng bảo vệ BG Campuchia đối diện. Hàng năm, nhân các ngày lễ, Tết tổ chức các đoàn sang thăm, tặng quà và hỗ trợ cho chính quyền và lực lượng vũ trang đối diện, trị giá hàng tỷ đồng…

Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ công tác của BĐBP cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan trong việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh BDQG và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong KVBG và cảng nội địa.

Những năm tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. KVBG luôn là địa bàn nhạy cảm mà các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề BG, lãnh thổ gắn với các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Việt Nam, gây chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 Nhà nước và Nhân dân 2 bên biên giới.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang tiếp tục phát triển, KVBG tiếp tục được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, đời sống cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ở KVBG vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thấp, các loại tội phạm ngày càng gia tăng. Những vấn đề trên đang đặt ra những yêu cầu mới, vì vậy cần phải nâng cao sức mạnh tổng hợp của “Nền Biên phòng toàn dân”.

“Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về BGQG, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài và phát triển, các cấp và các ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ BG. BĐBP tỉnh cùng các ngành, các lực lượng có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình trên BG; phối hợp quản lý chặt chẽ BG, cửa khẩu, địa bàn, nhất là những địa bàn, khu vực có thể xảy ra các hoạt động gây rối, gây bạo loạn, tranh chấp, khiếu kiện… không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh công tác phổ biến, TT, giáo dục pháp luật, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG cũng như xây dựng BĐBP để mọi người dân nhận thức đầy đủ, chính xác” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG