Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lãnh thổ, biên giới quốc gia

13/08/2018 - 07:44

 - UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017). Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì hội nghị. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 31 tập thể, cá nhân có thành tích trong thi hành pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

A A

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Sau khi pháp lệnh ban hành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh… Qua đó, đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trên 1.400 buổi, với gần 71.000 lượt tham gia; trên 500 buổi cho hơn 34.000 lượt cán bộ, đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc dân tộc, tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới; hơn 6.600 buổi tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân, học sinh, đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo… với gần 245.000 lượt người dự. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ công tác của BĐBP cũng như trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng có liên quan trong việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới và cảng nội địa.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG