Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển mô hình “Công dân học tập”

27/09/2023 - 18:35

 - Ngày 27/9, Hội Khuyến học tỉnh An Giang phối hợp Hội Khuyến học huyện Tri Tôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tập huấn chương trình xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030, triển khai bộ tiêu chí đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Chủ tịch Hội Khuyến học 15 xã, thị trấn, chi hội khuyến học các trường THPT, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng các xã trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin triển khai mô hình “Công dân học tập”

Các đại biểu được giới thiệu về mô hình tổ chức quản lý của chương trình, bộ công cụ đánh giá, phân cấp quản lý và hướng dẫn các bước sử dụng ở từng cấp hội đến công dân. Trong đó, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa mô hình “Công dân học tập”; sử dụng phần mềm và xử lý các số liệu, minh chứng; tăng cường ứng dụng công nghệ trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng mô hình; hỗ trợ tối đa việc tự động hóa thu thập thông tin, đánh giá các tiêu chí công dân học tập.

Chương trình xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030 được triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để cán bộ, hội viên hội khuyến học và Nhân dân phát triển toàn diện, năng động. Qua đó, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

N.C