Ủy ban Trung ương MTTQVN giao ban công tác Mặt trận quý III - 2021

15/10/2021 - 14:28

 - Sáng 15-10, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác Mặt trận quý III - 2021, với UBMTTQVN 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hôi nghị tại điểm cầu Trung ương. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã hiệp thương phối hợp và thống nhất hành động, chung sức cùng với Đảng, nhà nước tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nhiều nội dung, chương trình thiết thực, hiệu quả, góp phần kiểm soát được dịch bệnh, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh. An sinh xã hội, đời sống nhân dân ở những nơi thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội cơ bản được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

 Tính từ ngày 1-5-2021 đến 14-10-2021, Trung ương MTTQVN, các tổ chức thành viên và UBMTTQVN các tỉnh, thành phố, Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động trên 20.646 tỷ đồng. Từ số tiền, hiện vật tiếp nhận được đã phân bổ, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố và chi mua vaccine phòng COVID-19 là 17.387 tỷ đồng, chiếm 84,2% so với tổng nguồn lực tiếp nhận. Trong đó, hệ thống MTTQVN và các tổ chức thành viên đã phân bổ 3.860.048 “Phần quà đại đoàn kết” và “Túi quà an sinh” và hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch…, với trị giá là 10.343 tỷ đồng. Quỹ Vaccine phòng COVID-19 cũng đã chi 7.044 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Song song đó,  với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBMTTQVN các cấp cũng tích cực vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Bên cạnh đó, quan tâm giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ và những nội dung nhân dân quan tâm.

L.H