Vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

19/05/2020 - 06:35

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

A A

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Học theo Bác thường xuyên

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị số 05, thời gian qua, các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn trong lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét.

Thực hiện đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác; chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo và có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ...

Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đạt được một số kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu, vô cảm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Làm theo Bác hàng ngày

Đảng viên trẻ Trịnh Trung Toàn (công tác tại Thành đoàn Châu Đốc, An Giang) chia sẻ: “Qua nghiên cứu, học tập theo tư tưởng, đạo dức, phong cách của Bác Hồ kính yêu, tôi tự nhủ phải thường xuyên làm theo phong cách của Bác trong hoạt động, ứng xử, công việc hàng ngày, như: phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm. Học Bác, tôi luôn cố gắng tu dưỡng, thể hiện vai trò nêu gương, đảm nhận việc khó trong hoạt động Đoàn. Có lẽ nhờ vậy mà tôi được các bạn đoàn viên, thanh niên tin tưởng, ủng hộ, hỗ trợ, đóng góp các nguồn lực thực hiện nhiều công trình thanh niên. Điển hình như mô hình “Mỗi đoàn viên 1 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đội viên, đoàn viên, thanh niên khó khăn, gia đình chính sách; các hoạt động vệ sinh môi trường…”.

Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tri Tôn (An Giang) Trần Văn Hợp cho biết: “Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong cải cách hành chính, thái độ tiếp, ứng xử với nhân dân, tác phong xử lý công việc được nâng cao… từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân”.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Bình Mỹ (Châu Phú, An Giang) Nguyễn Mai Thanh Tùng, để cụ thể hóa việc “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào. Trong đó, phong trào “Xây dựng phong cách, phẩm chất, đạo đức, tác phong mang đặc trưng học sinh Trường THPT Bình Mỹ”, học sinh trường đã có những nét đặc trưng riêng, từ đầu tóc, trang phục đến cách ứng xử, giao tiếp đối với thầy cô, bạn bè, người lớn tuổi… được lãnh đạo các cấp, nhân dân, phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, chất lượng dạy và học của trường cũng được nâng cao. Số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh ngày càng tăng. Đặc biệt, trong năm học 2019-2020, có 2 học sinh đạt giải đặc biệt Hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh; số học sinh được tuyển sinh vào đại học năm sau cao hơn năm trước…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra trong nhiệm kỳ.

THU THẢO