Vận hành mở cống Trà Sư kiểm soát lũ

19/10/2020 - 10:46

 - Lúc 9 giờ, ngày 19-10, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang thực hiện vận hành mở cống Trà Sư nhằm kiểm soát lũ.

A A

Vận hành xả lũ tại cống Trà Sư

Ngành chuyên môn đến theo dõi quá trình xả lũ tại cống Trà Sư

Thời điểm xả lũ, mực nước phía ngoài cống Trà Sư đạt mức 2,2m và mực nước phía trong cống ở ngưỡng 2m. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang, dù mực nước lũ thấp hơn cùng kỳ, nhưng việc vận hành xả lũ sẽ giúp đưa nước vào vùng Tứ Giác Long Xuyên, bảo vệ thu hoạch lúa hè thu, lấy phù sa, tháo phèn, rửa mặn, vệ sinh đồng ruộng… phục vụ sản xuất của người dân.

Đây là năm đầu tiên cống Trà Sư chính thức vận hành với khả năng xả lũ an toàn, có thể thực hiện mọi thời điểm theo yêu cầu. Đồng thời, cống có 2 khoang thông thuyền phục vụ nhu cầu giao thông. Cống Trà Sư và cống Tha La có tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng, là công trình đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, bảo vệ sản xuất và tháo phèn, rửa mặn cho vùng Tứ Giác Long Xuyên.

THANH TIẾN