An Giang triển khai công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

Thời sự 17-03-2023

 - Ngày 17/3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023.

MỸ HẠNH - TRUNG HIẾU

Gửi