Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thời sự 26-10-2021

 -  Sáng 26-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, nhằm tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 20-10-2003 và Kết luận 28/KL-TW, ngày 14-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2020.

MỸ LINH - DUY ANH

Gửi