Cục Thuế tỉnh An Giang tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019

Thời sự 02-12-2020

 - Sáng 2-12, Cục Thuế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.

Gửi