Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa XI) lần thứ 5

Thời sự 19-10-2021

 - Ngày 19-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) lần thứ 5, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng thời, quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

Gửi