Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu

Thời sự 16-10-2021

 - Chiều 16-10, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. Cuộc họp kết nối gần 11.000 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và xã. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chủ trì điểm cầu Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.

Gửi