Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Thời sự 06-12-2023

 - Sáng 6/12, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 17, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xem xét ra nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Gửi