Khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh An Giang khóa IX

Thời sự 03-12-2020

 - Ngày 3-12, HĐND tỉnh An Giang đã khai mạc kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số vấn đề khác có liên quan.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU

Gửi