Khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024)

Thời sự 29-05-2024

 - Tối 28/5, tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc), Ban Tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam tổ chức Lễ khai mạc “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 - kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (2014-2024)”.

TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN

Gửi