Ký ức Ngã sáu - Bằng Lăng

 - Ngã Sáu Bằng Lăng (ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) là nơi diễn ra trận chiến oanh liệt và đã dành thắng lợi vẻ vang (ngày 14/3/1975), khởi đầu Chiến dịch mùa khô đợt II - năm 1975.

Gửi