Làng nghề bánh phồng Phú Mỹ ngày giáp Tết

Khám phá An Giang 06-02-2024

 - Làng nghề bánh phồng Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) ra đời đến nay gần 100 năm. Theo các cụ lớn tuổi, từ khi người dân biết trồng nếp, thì cũng là lúc làng bánh phồng ra đời.  

Gửi