Lễ Phục hiện rước Bà Chúa Xứ Núi Sam

Thời sự 30-05-2024

 - Chiều 29/5 (nhằm 22/4 âm lịch), Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam về miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN

Gửi