Nuôi vịt chạy đồng

Khám phá An Giang 10-03-2024

 - Nuôi vịt chạy đồng là hình thức chăn nuôi kết hợp giữa trồng lúa và nuôi vịt, được hiểu nôm na lùa bầy vịt từ đồng này sang đồng khác kiếm thức ăn.

Gửi