Thanh niên An Giang hăng hái lên đường nhập ngũ

Thời sự 27-02-2024

 - Sáng 27/2, các địa phương trong tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức lễ đưa thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2024.

Gửi