TP. Châu Đốc công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024

Thời sự 23-05-2024

 - Chiều 23/5, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức chức họp mặt các cơ quan truyền thông, báo chí công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024).

Gửi