Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ASEAN

03/11/2019 - 19:32

Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28-7-1995 đến nay, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực này.

A A

Theo Vietnam+