Xây dựng Đảng ở huyện Châu Thành

15/05/2024 - 06:38

 - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Xác định công tác xây dựng Đảng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc cụ thể hóa, hướng dẫn học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hành động, kết luận... của Trung ương, của tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm của huyện phù hợp tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, chú trọng chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân…

Quan tâm chăm lo đời sống người dân

Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, xã, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm nhằm theo dõi, hướng dẫn, cung cấp chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự gần gũi, gắn bó, củng cố thêm niềm tin giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới, nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm thu hút, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn. Huyện duy trì thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, giúp tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được quan tâm, giải quyết kịp thời.

Huyện Châu Thành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế công chức, viên chức theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được huyện quan tâm, chú trọng, góp phần nâng chất đội ngũ đảng viên.

Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng và điều động cán bộ, Huyện ủy Châu Thành chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy chỉ đạo thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, công minh, chính xác, góp phần phát huy tác dụng tích cực trong giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị: "Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng, tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn trong việc chăm lo đời sống Nhân dân; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong việc chăm lo đời sống Nhân dân".

Đảng bộ huyện Châu Thành tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp Nhân dân, đoàn viên, hội viên. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh…

TRUNG HIẾU