Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ

21/08/2020 - 07:13

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, tin tưởng và giao phó cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) những trọng trách lớn lao và lực lượng CAND đã không phụ lòng tin đó, luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu chung của đất nước trong 75 năm qua…

A A

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện trực tiếp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng với sự đùm bọc, ủng hộ của nhân dân, CAND Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng công an đã ghi dấu bằng những chiến công vang dội. Đất nước hòa bình, thống nhất, song những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vẫn hiện hữu, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và vấn đề an ninh, an toàn, tự do hàng hải và chủ quyền trên Biển Đông ngày càng gay gắt; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ, tác động nhiều mặt. Ở trong nước, tác động của mặt trái cơ chế thị trường và tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chế độ ta. Thâm hiểm ở chỗ, chúng ra sức truyền bá quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội và công an; hạ bệ, bôi đen hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, “người chiến sĩ công an nhân dân” nhằm làm suy yếu lực lượng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ...

Tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, đòi hỏi trong bất cứ tình huống nào, lực lượng CAND cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tạo môi trường hòa bình, an ninh trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước.

Tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng công an phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự  an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm các phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong là chính”, "Phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định" trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt quan điểm "Lấy dân làm gốc", “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, gắn bó máu thịt với nhân dân như lời Bác Hồ đã từng căn dặn "Công an của ta là công an của nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc".

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy. Phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc. Đa dạng hóa các hình thức và tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới…

LÊ HOÀNG