Xây dựng lực lượng Công an TP. Long Xuyên trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ

28/02/2024 - 07:25

 - “Thời gian tới, Thành ủy, UBND thành phố sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là giáo dục nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho Công an thành phố như mục tiêu đã đề ra” - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) Đinh Văn Bảo nhấn mạnh.

Trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho lực lượng Công an TP. Long Xuyên

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW và Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ, cùng kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên xác định việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng lực lượng công an và góp phần to lớn vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch, công văn đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để lãnh, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết. Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch đến toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn TP. Long Xuyên, nhằm lãnh, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Thành ủy đến cơ sở.

Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị của Thành ủy, UBND thành phố đặt ra nhiệm vụ hàng đầu cho cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an thành phố, trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn.

Năm qua, Công an TP. Long Xuyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đã chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, kỷ luật. Bộ máy Công an thành phố được củng cố, kiện toàn, điều chỉnh, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho phường, xã và các lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh kiện toàn đầy đủ 100% lãnh đạo Công an thành phố, chỉ huy các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của công an 2 xã (Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh). UBND thành phố phê duyệt kinh phí hơn 10 tỷ đồng để xây dựng mới trụ sở công an 2 xã này…

Việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch đã giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị của thành phố. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đã đấu tranh, xử lý, triệt phá nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, số thanh, thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau và các điểm phức tạp về an ninh trật tự; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, trộm cắp, kinh tế… Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các lễ hội được tổ chức trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng Công an TP. Long Xuyên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế so với năm 2022, đặc biệt cán bộ làm công tác điều tra, phòng, chống tội phạm hiện nay vẫn còn thiếu so với yêu cầu; tình hình trật tự an toàn xã hội tuy có đảm bảo nhưng còn diễn biến phức tạp...

Theo Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo: “Để phát huy những kết quả tích cực và khắc phục hạn chế, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành. Tập trung xây dựng lực lượng Công an TP. Long Xuyên thật sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén, là lá chắn vững chắc hơn... thể hiện bản lĩnh, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, cấp ủy, UBND phường, xã đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp xây dựng lực lượng Công an thành phố theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết và kế hoạch của Thành ủy đề ra.

NGUYỄN HƯNG