Xét duyệt kinh tế - xã hội cụm Ba Chúc

26/11/2020 - 03:49

 - Tại thị trấn Ba Chúc, UBND huyện Tri Tôn (An Giang) đã tổ chức xét duyệt kinh tế - xã hội năm 2020 cụm I (gồm thị trấn Tri Tôn, thị trấn Ba Chúc, xã Cô Tô, Lương Phi và Tà Đảnh).

A A

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm lưu ý 5 xã, thị trấn cần tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2020;  tập trung cho nhiệm vụ năm 2021, năm có nhiều sự kiện lớn, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XII. Các xã, thị trấn cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận “1 cửa”, thực hiện dân chủ cơ sở, khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Cụ thể, thị trấn: Tri Tôn và Ba Chúc tiếp tục chỉnh trang đô thị theo hướng “sạch, sáng, sang”, chỉnh trang hạ tầng các khu, điểm du lịch, tạo thành điểm nhấn thu hút du khách. Các xã: Cô Tô, Lương Phi và Tà Đảnh tiếp tục phát triển mô hình hợp tác xã cây ăn trái và chăn nuôi bò, quyết tâm không còn hộ nghèo, trong đó xã Cô Tô tập trung quyết liệt để tiến đến công nhận là thị trấn.

N.C