Viettel Telecom đặt mục tiêu trở thành Telco số có trải nghiệm khách hàng số 1 Việt Nam

Viettel Telecom đặt mục tiêu trở thành Telco số có trải nghiệm khách hàng số 1 Việt Nam