Chuyên gia đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong không gian Đại Á-Âu

Chuyên gia đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong không gian Đại Á-Âu