Phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu 20 bánh heroin

Phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu 20 bánh heroin