Trên 1.500 người tử vong do virus Ebola ở CHDC Congo

Trên 1.500 người tử vong do virus Ebola ở CHDC Congo