“Dân vận khéo” ở huyện Chợ Mới

24/01/2022 - 05:57

 - “Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, hình thức vận động do Huyện ủy phát động, nhân dân đóng góp gần 149 tỷ đồng, cao hơn nguồn thu ngân sách. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Đây là kết quả đáng biểu dương trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19”- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức cho biết.

A A

Thực tiễn cho thấy, chưa bao giờ cả hệ thống chính trị gần dân, sát dân, vì dân, lo cho dân, được dân tin, dân thương như trong thời điểm chống dịch. Đó còn là kết quả từ huyện đến cơ sở tìm tòi, sáng tạo cách làm hay, mô hình hiệu quả; được nhân dân đồng tình, hết lòng ủng hộ phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Đảng và chính quyền phát động.

8 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được huyện Chợ Mới thực hiện hiệu quả, rõ nét nhất là vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp xã hội - từ thiện, hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi xã hội (như: Cầu, đường, trường học, nghĩa địa nhân dân, mua xe chuyển bệnh...); duy tu, mở rộng hệ thống đèn đường nông thôn. Nhiều địa phương, đơn vị nghiên cứu, sáng tạo phương thức, cách làm sát tình hình thực tế, được nhân dân hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn huyện vận động xây cất mới và sửa chữa 45 cầu giao thông nông thôn (tổng số tiền gần 14,7 tỷ đồng), góp phần bê-tông hóa cầu giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu cho mô hình này là các xã: Hòa Bình, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, Long Giang, An Thạnh Trung... Hay vận động nhân dân hiến đất (trị giá hơn 36 tỷ đồng), đóng góp hơn 14 tỷ đồng đổ bê-tông, nâng cấp, rải đá lộ giao thông nông thôn. Các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Hội Đông, Kiến An, Long Kiến còn vận động dân hơn 1,1 tỷ đồng, từ việc hiến 5.500m2 đất và kinh phí xây dựng nghĩa địa nhân dân.

Chợ Mới huy động tốt nguồn lực trong dân góp phần xây dựng nông thôn mới

Huyện Chợ Mới là địa phương điển hình trong vận động mua xe chuyển bệnh phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Có 7 xã, thị trấn (Hòa Bình, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Long Giang, Hội An, An Thạnh Trung và Chợ Mới) mua được 9 chiếc xe chuyển bệnh, số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động nhân dân hơn 109 triệu đồng gắn mới, sửa chữa 1.597 bóng đèn đường giao thông nông thôn; đóng góp 378,7 triệu đồng gắn mới 104 camera an ninh, nâng tổng số toàn huyện có 559 camera an ninh, góp phần phòng, chống tội phạm và thắp sáng đường quê khi đêm về.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu chia sẻ: “Để góp phần xóa nhà tạm, các địa phương tích cực vận động cất mới, sửa chữa 314 căn nhà, tổng số tiền gần 134 tỷ đồng, giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có chỗ ở ổn định, an cư lạc nghiệp. Các đơn vị còn vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hoàn cảnh khó khăn”.

Có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, huyện Chợ Mới sáng tạo, nâng chất mô hình hoạt động “Hội quán”, nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, quan tâm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn huyện thành lập được 18 hội quán gắn với sản phẩm nông sản đặc thù, quy tụ 630 thành viên. Mô hình này định hướng cho nhân dân sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, giúp họ phát huy được lợi thế sản phẩm đặc thù có giá trị cao tại địa phương. Từ hoạt động của hội quán, các địa phương đăng ký xây dựng 26 sản phẩm đặc thù.

Ông Nguyễn Hồng Đức nhận định: “Kết quả đạt được từ việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, đặc biệt là an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Các mô hình dân vận khéo tập trung giải quyết vấn đề vừa cơ bản, vừa bức thiết của địa phương, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo bước đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra”.

Theo ông Huỳnh Văn Sáu, phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Mới tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập trung hướng vào nhiệm vụ, như: Đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, phát triển du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, giữ vững an ninh trật tự... Chú trọng nghiên cứu, tổng hợp và nhân rộng kinh nghiệm, cách làm hay và điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt việc xây dựng và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU