Ngày Dân số thế giới 11/7/2023:

“Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta”

04/07/2023 - 06:35

 - Phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, tiếng nói của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời đóng vai trò lớn đối với việc phát triển kinh tế của mỗi gia đình. Có việc làm đồng nghĩa với việc phụ nữ có thêm thu nhập cho gia đình. Chính điều này góp phần duy trì sự ổn định về kinh tế, giúp các gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo và góp phần tăng cường bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em.

Hiện nay, phụ nữ và trẻ em gái chiếm 49,7% dân số toàn cầu, nhưng những mong muốn của họ về cuộc sống, gia đình và việc làm vẫn bị bỏ qua khi bàn về các vấn đề nhân khẩu học và quyền của họ vẫn bị vi phạm trong các chính sách về dân số. Nguồn gốc của vấn đề này chính là bất bình đẳng giới. Sự bất công này đã làm cho phụ nữ và trẻ em gái không được đi học, không có việc làm và không có địa vị trong xã hội; hạn chế những nỗ lực cá nhân và khả năng ra quyết định về sức khỏe, đời sống và sinh sản của họ; làm tăng nguy cơ dễ bị tổn thương do bạo lực, những hành vi có hại.

Ngày Dân số thế giới 11/7 là dịp để Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tiếp tục thực hiện những công việc, nỗ lực không ngừng đảm bảo quyền và lựa chọn cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Ngày Dân số thế giới là sự kiện thường niên hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu; là dịp để nhân loại tự hào về những thành tựu trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng dân số và tuổi thọ của người dân.

Truyền thông cung cấp thông tin về dân số và phát triển cho hội viên phụ nữ tại huyện Thoại Sơn

Thời gian qua, An Giang đã thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW, với sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lựccủa toàn thể cán bộ dân số từ tỉnh đến cơ sở, cùng đội ngũ cộng tác viên dân số địa bàn, giúp công tác dân số đạt nhiều kết quả.

Ngày Dân số thế giới 11/7 là dịp để chúng ta tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, nhằm “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng và định hướng về công tác dân số đối với sự phát triển. Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về dân số và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”.

Ngày Dân số thế giới năm 2023 có chủ đề: “Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta”, việc triển khai các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả và phù hợp; lồng ghép với nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân số và phát triển; chiến lược dân số Việt Nam; các chương trình, đề án, kế hoạch về dân số và phát triển đến năm 2030. Lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các sinh hoạt văn hóa, hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng.

Tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong thực hiện bình đẳng giới. Tuyên truyền nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, trẻ em gái; tuyên truyền về tác hại của phá thai, tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên.

 Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính toàn diện.

 Tuyên truyền, vận động nam, nữ thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Việc triển khai đồng bộ, đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới giúp người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự gia tăng dân số trên toàn cầu, thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và toàn xã hội.

NGUYỄN HỒNG NAM (Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình)