“Xây dựng người phụ nữ Tịnh Biên thời đại mới”

07/06/2024 - 15:24

 - Chiều 7/6, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TX. Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ TX. Tịnh Biên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021-2026); sơ kết hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Thanh Tân đã đến dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2024

Giai đoạn 2021-2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Tịnh Biên đã phấn đấu thực hiện tốt 8 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, trong đó có 2 chỉ tiêu đạt và vượt, gồm: Duy trì mô hình vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; 80% phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, 80% phụ nữ khuyết tật được hội hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội.

Cùng với đó, cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, nhằm khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Tịnh Biên tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Tịnh Biên thời đại mới”, “Phụ nữ Tịnh Biên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với “Học tập làm và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

THANH TIẾN – NGUYỄN HẢO